• Obwód szkoły

      • Dzieci rozpoczynające edukację przyjmowane będą do klas pierwszych w szkole, w obwodzie której zamieszkują.