• Dyrekcja

    • Małgorzata Chełchowska
    • Małgorzata ChełchowskaDyrektormchelchowska@oswiata.tychy.pl
    • Jacek Biernacki
    • Jacek Biernackiwicedyrektorjbiernacki@oswiata.tychy.pl
    • Adrian Zieliński
    • Adrian Zielińskiwicedyrektorazielinski@oswiata.tychy.pl
  • Nauczyciele

    • Alicja Bialik
    • Alicja Bialikjęzyk niemiecki
    • Marlena Biełka
    • Marlena Biełkaświetlica
    • Anna Caputa
    • Anna Caputareligia
    • Sandra Borzęcka
    • Sandra Borzęckaedukacja wczesnoszkolna, świetlica
    • Marek Dąbrowski
    • Marek Dąbrowskireligia
    • Urszula Dudek
    • Urszula Dudekhistoria
    • Dorota Gajewska
    • Dorota Gajewskajęzyk polski
    • Michał Glenszczyk
    • Michał Glenszczykhistoria
    • Aneta Gołąb
    • Aneta Gołąbedukacja wczesnoszkolna, świetlica
    • Agnieszka Gorgoń
    • Agnieszka Gorgońnauczyciel współorganizujący kształcenie
    • Wojciech Granek
    • Wojciech Granekjęzyk angielski, EDB
    • Gabriela Haładaj
    • Gabriela Haładajedukacja wczesnoszkolna, język polski
    • Monika Jankowska
    • Monika Jankowskapedagog specjalny, nauczyciel współorganizujący kształcenie
    • Paweł Kaczmarczyk
    • Paweł Kaczmarczykreligia
    • Michalina Kłakus
    • Michalina Kłakusedukacja wczesnoszkolna, świetlica
    • Iwona Kolińska-Latocha
    • Iwona Kolińska-Latochajęzyk polski
    • Sabina Koperwas
    • Sabina Koperwasjęzyk angielski
    • Ilona Kopańska
    • Ilona Kopańskaświetlica
    • Anna Kowal
    • Anna Kowalpedagog, nauczyciel współorganizujący kształcenie
    • Barbara Kowalczyk
    • Barbara Kowalczykpsycholog
    • Bożena Krzywda
    • Bożena Krzywdamatematyka
    • Agnieszka Kuchta
    • Agnieszka Kuchtaedukacja wczesnoszkolna, etyka
    • Justyna Kuna
    • Justyna Kunageografia, doradztwo zawodowe
    • Marta Małyszek-Kamińska
    • Marta Małyszek-Kamińskajęzyk angielski, nauczyciel współorganizujący kształcenie
    • Gabriela Marczuk
    • Gabriela Marczuknauczyciel współorganizujący kształcenie
    • Tomasz Mentel
    • Tomasz Mentelwychowanie fizyczne, świetlica
    • Michalina Mikołowicz-Kret
    • Michalina Mikołowicz-Kretmatematyka
    • Katarzyna Niemiec
    • Katarzyna Niemiecbiblioteka
    • Aleksandra Nieświec
    • Aleksandra Nieświecplastyka
    • Ewelina Niezgoda
    • Ewelina Niezgodaedukacja wczesnoszkolna, świetlica
    • Michał Nowak
    • Michał Nowakjęzyk angielski
    • Agnieszka Nowok
    • Agnieszka Nowokbiologia, przyroda
    • Patrycja Noras
    • Patrycja Norasświetlica
    • Małgorzata Pałyga
    • Małgorzata Pałygachemia
    • Magdalena Pałys
    • Magdalena Pałysjęzyk polski
    • Ewa Pamulska
    • Ewa Pamulskaedukacja wczesnoszkolna, świetlica
    • Agnieszka Panek
    • Agnieszka Panektechnika
    • Katarzyna Piątek
    • Katarzyna Piąteknauczyciel współorganizujący kształcenie
    • Monika Piwowarska
    • Monika Piwowarskareligia
    • Sabina Pluta
    • Sabina Plutawychowanie fizyczne
    • Patrycja Porczyńska
    • Patrycja Porczyńskawychowanie fizyczne, język hiszpański
    • Anna Rahr
    • Anna Rahredukacja wczesnoszkolna, język angielski
    • Henryk Rej
    • Henryk Rejfizyka
    • Adam Saczka
    • Adam Saczkamuzyka
    • Anna Słaboń
    • Anna Słabońedukacja wczesnoszkolna, świetlica
    • Kaja Słaboń
    • Kaja Słabońświetlica
    • Agnieszka Szczęsny-Sulej
    • Agnieszka Szczęsny-Sulejnauczyciel współorganizujący kształcenie
    • Katarzyna Tluczykont
    • Katarzyna Tluczykontinformatyka, muzyka, biblioteka
    • Katarzyna Turczynowicz
    • Katarzyna Turczynowiczjęzyk angielski
    • Agnieszka Wojnowska-Mleczko
    • Agnieszka Wojnowska-Mleczkoświetlica
    • Małgorzata Woźniak
    • Małgorzata Woźniakpedagog
    • Beata Żuraw
    • Beata Żurawmatematyka
   • Lista galerii

    brak danych