• DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

   • Na podstawie §5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.poz.1603) po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego ustalono w roku szkolnym 2023/2024 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

     

    29 i 30 kwietnia 2024 r. (poniedziałek, wtorek) – dni przed świętami
    2 maja 2024 r. (czwartek) – dzień między świętami
    14, 15, 16 maja 2024 r. (wtorek, środa, czwartek) – dni egzaminów ósmoklasisty
    17 maja 2024 r. (piątek) – dzień po egzaminach
    31 maja 2024 r. (piątek) – dzień po Bożym Ciele

     

    W tych dniach istnieje możliwość udziału uczniów w zajęciach wychowawczo–opiekuńczych organizowanych przez szkołę.