• Egzaminy próbne 2024

    Przedmiot Przeprowadzenie testu diagnostycznego
    język polski 8 IV 2024
    matematyka 9 IV 2024
    języki obce nowożytne 10 IV 2024

    Zasady organizacyjne egzaminów: 

    – Uczniowie przychodzą na egzamin nie wcześniej niż o 7.40, nauczyciele nadzorujący powinni być obecni od 7.30 
    – Obowiązuje uroczysty strój. 
    – Nauczyciele nadzorujący przebieg egzaminu od godziny 7.45 sukcesywnie wpuszczają uczniów do sal, aby uniknąć kolejki.  
    – Przed wpuszczeniem na salę egzaminacyjną uczniowie muszą się wylegitymować dokumentem ze zdjęciem. 
    – Następnie uczniowie losują miejsce w sali (każdego dnia). 
    – Na salę egzaminacyjną NIE WOLNO wnosić żadnych urządzeń elektronicznych. 
    – Uczniom WOLNO wnieść na salę egzaminacyjną:  
    długopisy z czarnym wkładem (linijka na matematykę),  
    małą paczkę chusteczek higienicznych  
    małą butelkę wody mineralnej. 
    – Uczniowi może być przerwany egzamin, gdy:  
    wniesie urządzenie elektroniczne
    będzie pisał egzamin niesamodzielnie,  
    będzie przeszkadzał innym w pisaniu egzaminu  
    (na salę będzie poproszona p. dyrektor, która zdecyduje o przerwaniu egzaminu). 
    – Punktualnie o 8.00 uczniom zostaną rozdane testy egzaminacyjne i zapoznają się z instrukcją. 
    – Po części organizacyjnej nauczyciel zapisuje na tablicy czas rozpoczęcia i zakończenia pisania. 
    – Jeżeli ktoś skończy pisać (nie wolno skończyć wcześniej niż 15 minut przed końcem) podnosi rękę, a nauczyciel podchodzi i sprawdza, czy wszystkie odpowiedzi (zadania zamknięte) zostały przeniesione na kartę odpowiedzi i wypuszcza ucznia z sali (test zostaje na stole). 
    – Uczniowie mający wydłużony czas pracy mogą pisać 50% dłużej niż przewidziany czas (60, 50, 45) 
    – Po egzaminie uczniowie wracają na lekcje wg ustalonego grafiku.